Salg av ved‎ > ‎

Fakta om ved

Brennverdien (energimengden) i ved tørket i friluft med 14-20 % vanninnhold varierer mellom treslagene.
Tallene nedenfor er beregnet ut fra en fastkubikkmeter ved, uten reduksjon for virkningsgrad til ovnen:

Brennverditabell 

Bøk

3000

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Ask

2900

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Eik

2900

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Lønn

2800

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Bjørk

2715

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Furu

2350

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Gran 

2150 

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

Osp

2150

KWh pr kubikk (1000 ltr.)

(Kilde Norsk Ved)