Høysilasje‎ > ‎

Produksjon av høysilasje


Vi produserer vårt eget grovfor. Dette sikrer at vi har kontroll på kvaliteten i alle ledd. 
Gresset blir først slått når proteininnholdet har kommet ned på et nivå som passer hester.  Dette er en del lavere enn det som er vanlig til ku og gresset blir slått 1-2 uker senere. Enga blir stubbet høyt for å unngå  at det kommer ureinheter inn i høysilasjen. 

Etter at gresset er slått, blir det tørket og vendt i 2-3 dager før det blir presset til firkantballer på ca 250 kg og pakket i 16 lag plast. Dette for å opprettholde kvaliteten ved å sørge for at det ikke kommer luft til. 
 Det brukes ikke tilsetningsstoffer. 

Ved pakke høysilasjen til firkantball i stedet for rundball og ved bruk av 16 lag med plast oppnås det ennå bedre kvalitet ved at pakkingen er jevnere. Ballene er mye hardere presset og sannsynligheten for at det kommer luft til er minimal. Det er også mye lettere å fore med firkantball da de er presset i flak som vanlig høyballer. 

Et tørrstoffinnhold rundt 70-75% er å anbefale til hest. Det er heller ikke fare for botulisme i for som har en tørrstoffprosent over 45. 

Bruk av kufor til hest er absolutt ikke å anbefale. Dette kan føre til hestene bli syke og forfangne. Godt for skal lukte friskt, ha en frisk grønn farge og ikke inneholde mugg. For som er mørkebrunt og lukter surt, eller inneholder mugg,
 kan være risikabelt å fore med.