Høysilasje‎ > ‎

Foranalyse

  
Grovfôr kan variere mye i næringsinnhold. Dette påvirkes av slåttetidspunkt, gjødsling, artsammensetning, jordsmonn og andre faktorer
Ved å kjenne næringsinnholdet i grovfôret er det enklere å bestemme mengde og type tilskuddsfôr.
Dette gir riktigere foring og bedre økonomi. 

Standardpakke hest
  • Tørrstoff. Grovfôr består av tørrstoff (TS) og vann. Tørrstoff blir oppgitt som prosent av prøven.
  • Energi. Benevningen på energi er forenhethest (FEh). Denne blir oppgitt FEh/kg TS, FEh/kg fôr og kg fôr/FEh. Kvalitetsklassene H1 til H5 baseres kun på energiinnhold.
  • Protein. Analysert protein oppgis i % av TS. Proteinet omregnes til fordøyelig protein. Denne oppgis i g/kg TS, g/kg fôr og g/FEh.
  • NDF er fiberinnholdet i fôret. Denne oppgis som % i TS
  • pH oppgis bare på ensilage
(Kilde Eurofins)